Mastika “Gelanas”

Mastika “Gelanas” image

Mastika "Gelanas" naudojama šiltnamių siūlų tarp stiklo ir metalo, rąstinių namelių bei statinių statyboje oro tarpams ir sujungimo siūlėms užpildyti ir hermetizuoti. Mastika yra nenuodinga ir nedegi - gamyboje naudojamos medžiagos atitinka HN3b reikalavimus. Gaminys klasifikuojamas kaip nekeliantis pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Naudojimo instrukcija

Sandarinami paviršiai turi būti švarūs, ant jų neturi būti dulkių, purvo, riebalinių dėmių, paviršiai turi būti sausi. Nenaudokite mastikos ant apledėjusių paviršių. Darbo temeratūra - ne mažesnė kaip +5 °C.

Techninės charakteristikos

Savybės Standartas Mato vnt. Norma
Išvaizda Įmonės standarto 7.2p. - Mastika turi būti vienalytė, komogeniška masė, be mechaninių priemaišų
Ardančioji tempimo jėga 23±2 °C temp. LST EN 28339 N, ne mažiau 10
Santykinis pailgėjimas tempiant 23±2 °C temp. LST EN 28339 %, ne mažiau 40
Ardančioji tempimo jėga po ciklinio šildymo ir mirkymo vandenyje poveikio LST EN 28339 N, ne mažiau 10
Santykinis pailgėjimas tempiant po ciklinio šildymo ir mirkymo vandenyje, esant maksimaliai tempimo jėgai LST EN 28339 %, ne mažiau 40
Ardančioji tempimo jėga -20±2 °C temp. LST EN 28339 N, ne mažiau 20
Santykinis pailgėjimas tempiant, esant maksimaliai tempimo jėgai -20±2 °C temp. LST EN 28339 %, ne mažiau 40
Konsistencija Įmonės standarto 7.4p. mm 7-12